• image
  • image
  • Zahradní nábytek Westminster Akacie
  • Drevocentrum Polenská 3

logodrevocentrum

Polenská 3
586 01 Jihlava
tel.: 567 221 757
mobil: 603164741
Otevírací doba:
Po - Pá 7.00 -16.30
So    8.00 - 11.00
facebook drevocentrum
mapa prodejny>>

Akce a vyprodej drevocentrum Jihlava

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uložené v souvislosti s objednáním zboží jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a v případě volby kupujícího také pro účely vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje mohou být předány v nezbytné míře třetí straně za účelem realizace objednávky (přepravní společnost, inkasní společnost). Ochrana těchto předaných dat je součástí smluvních podmínek s těmito společnostmi.

Osobní údaje nebudou předány nebo nabízeny třetím stranám mimo uvedené účely (realizace objednávky, platby).

Rozsah a podrobnosti užití osobních dat jsou součástí obchodních podmínek; souhlas s těmito podmínkami je vyžadován při realizaci objednávky.

Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru providera a v ekonomickém systému v provozovně  za účelem účetního zpracování. Délka uložení dat je podle minimální délky platnosti dokladů.

Emailová komunikace prostřednictvím dotazníkového formuláře na stránkách se neukládá na vnějších serverech a je bezprostředně odeslána na emailovou adresu příslušnáho pracovníka firmy Petr Vaněk. Tato data jsou pak uložena na mailserveru na příslušném účtu.

 

Měření návštěvnosti je prováděno službou Google Analytics společnosti Google Inc.

Technologie pro cílení reklam jsou realizovány třetí stranou.

     Google Inc,

     poskytovatel Sklik společnosti Seznam, a.s.

Vlastní data jsou anonymizována (neobsahují osobní údaje) a řídí se technickými podmínkami třetí strany.

Použití cookie z technických důvodů (opětovné příhlášení při opakované návštěvě, měření návštěvnosti) může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.

 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

zrušit zasílání obchodního sdělení

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

tyto údaje aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení jejich zpracování

požadovat jejich výmaz, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních ůdajů v rozporu s tímto Nařízením.

podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.