Disperzní omítky pro široké použití na různé podklady.

Dekorativní venkovní a vnitřní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.

Rustikální strukturní omítka s rýhovanou strukturou na dekorativní fasádní plochy.

Doporučuje se používat jako finální vrstva na tepelně izolační systémy, beton, minerální těsnicí materiály a staré disperzní nátěry.

Na veškeré nenatřené omítky, beton i na dostatečně přilnavé nekřídující minerální a disperzní podkladové materiály. Dekorativní upravy ozdob a říms.