fasáda

 • Amphibolin CE

  .Univerzální barva do vnějších prostorů. Mnohostranným použitím a s mimořádně dobrou přilnavostí

 • AmphiSilan

  Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.

 • AmphiSilan plus

  Výhody osvědčených disperzních barev a klasických silikátových barev  i pro využití na objektech v památkové péči a na omítkách s vysokým obsahem vápna.

 • Capamur Finish

  Na nové i ošetřené staré povrchy

 • Capatect Acryl Fassadenputz W

  Doporučuje se používat jako finální vrstva na tepelně izolační systémy, beton, minerální těsnicí materiály a staré disperzní nátěry.

 • Capatect Carbopor Reibputz

  Dekorativní omítka na bázi hybridní silikonové disperze se strukturou „zrno na zrno" podobnou škrábané omítce

 • Capatect Faschenputz

  Na veškeré nenatřené omítky, beton i na dostatečně přilnavé nekřídující minerální a disperzní podkladové materiály. Dekorativní upravy ozdob a říms.

 • Capatect KD Buntsteinputz

  Dekorativní venkovní a vnitřní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.

 • Capatect KD Rillenputz

  Rustikální strukturní omítka s rýhovanou strukturou na dekorativní fasádní plochy.

 • Capatect Multiprimer

  Spojovací most pro dřevěné podklady k následnému použití minerálních lepicích tmelů. Capatect Holzprimer lze také použít k ochraně nového dřeva před zvětráváním a narušením vlivem UV záření. 

 • Capatect Putzgrund 605

  Pigmentovaný disperzní základní nátěr pro minerální omítky na dizperzní materiál a naopak.

 • Capatect SH Reibputz

  Velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • Capatect SH Rillenputz

  Velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • Capatect SI Reibputz

  Vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • Capatect Si Rillenputz

  Vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • CarboSol

  Carbosol obsahuje uhlíková vlákna, extrémně odpuzuje dešťovou vodu a je paropropustný. Natřený povrch je minerálního charakteru, matný, vzhledem podobný povrchům natřeným vápennou barvou.

 • Muresko

  Silikonová fasádní barva s velice dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou prodyšností pro vodní páry a dostatečnou prodyšností pro CO2. Zvláště vhodná pro renovační nátěry nosných nátěrů pórobetonových velkoplošných stavebních dílů.

 • Putzgrund penetrace pod omítky

  Základní nátěr a nátěr na vytvoření přilnavé vrstvy pod omítky Capatect

 • ThermoSan NQG

  Nanokřemičité částice zajišťují vodoodpudivost a propustnost pro vodní páry. Extrémně rychle vysychá po dešti.. Pro všechny typy povrchů.