omítka

 • Capatect Acryl Fassadenputz W

  Doporučuje se používat jako finální vrstva na tepelně izolační systémy, beton, minerální těsnicí materiály a staré disperzní nátěry.

 • Capatect Carbopor Reibputz

  Dekorativní omítka na bázi hybridní silikonové disperze se strukturou „zrno na zrno" podobnou škrábané omítce

 • Capatect Faschenputz

  Na veškeré nenatřené omítky, beton i na dostatečně přilnavé nekřídující minerální a disperzní podkladové materiály. Dekorativní upravy ozdob a říms.

 • Capatect KD Buntsteinputz

  Dekorativní venkovní a vnitřní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.

 • Capatect KD Rillenputz

  Rustikální strukturní omítka s rýhovanou strukturou na dekorativní fasádní plochy.

 • Capatect SH Rillenputz

  Velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • Capatect SI Reibputz

  Vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 • Capatect Si Rillenputz

  Vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.