Ošetření povrchů proti plísním, chemickému poškození omítek a před malbou na staré nátěry

čistění míst, napadených řasami, mechy a plísněmi.

Na izolace a potlačování skvrn od nikotinu, vody, sazí, oleje a tuků před následnými nátěry.

Na odstraňování disperzních, latexových a akrylátových nátěrů, omítek na bázi syntetických pryskyřic.