Pro autentické vápenné nátěry, především v oblasti památkové péče. Zvláště vhodná k nátěrům omítek s vysokým podílem vápna

Zvláště vhodná k nátěrům omítek s vysokým podílem vápna, a k renovacím nasákavých minerálních nátěrů.