tónovatelné

  • Putzgrund penetrace pod omítky

    Základní nátěr a nátěr na vytvoření přilnavé vrstvy pod omítky Capatect

  • Sylitol Bio CE

    Kvalitní nátěry stěn a stropů ve veškerých obytných prostorech, ve školách, školkách, veřejných budovách i jako nátěry v oblasti památkové péče.