historické budovy

 • AmphiSilan

  Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.

 • AmphiSilan plus

  Výhody osvědčených disperzních barev a klasických silikátových barev  i pro využití na objektech v památkové péči a na omítkách s vysokým obsahem vápna.

 • Caparol Tiefgrund LF

  Speciální penetrační prostředek do vnitřních i vnějších prostorů na egalizaci rozdílně nebo silně nasákavých ploch

 • Histolith Innenkalk

  vysoká prodyšnost pro vodní páry