historické budovy

  • Fasádní barvy AmphiSilan se hodí na natírání neporušených kombinovaných tepelně izolačních systémů a systémů sanačních omítek.

  • Výhody osvědčených disperzních barev a klasických silikátových barev  i pro využití na objektech v památkové péči a na omítkách s vysokým obsahem vápna.

  • Speciální penetrační prostředek do vnitřních i vnějších prostorů na egalizaci rozdílně nebo silně nasákavých ploch

  • vysoká prodyšnost pro vodní páry