Vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 

Popis

Účel použití

Jako vnější vrstvy na veškeré neošetřené omítky a beton, i na veškeré podklady natřené minerálními barvami.

Omítky jsou velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

Strukturní omítky Capatect SI lze zvláště doporučit na povrchové úpravy fasád historických staveb.

Podle použité techniky a zrnitosti lze docílit různých struktur.

Vlastnosti

  • snadné zpracování
  • vysoká difúze vodních par
  • bez povrchového pnutí
  • odolná vlivům povětrnosti
  • odolná mechanickému namáhání
  • lze zpracovat ručně i strojově

Balení / velikosti nádob

Vědro 25 kg/ 24 vědra na paletě.

Barevné odstíny

Bílý jako skladové zboží.

Požadovaný barevný odstín nechte namíchat v závodě nebo u obchodníka. Na omítky na tepelně izolační systémy je nutno zvolit barevný odstín s indexem odrazivosti světla 30 a výše.

Skladování

Skladujte v chladu, ale ne na mrazu. Originální uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 1 rok od data výroby.

Přilnavost

≥ 0,3 MPa.

Struktura

Reibputz 15 (1,5 mm)
Reibputz 20 (2 mm)

Reibputz 30 (3 mm)

Pojivová báze

Draselné vodní sklo s organickými stabilizátory.

Propustnost vody (hodnota w)

W3 – nízká.

Propustnost vodních par (hodnota sd)

V1 - vysoká.