Prémiová interiérová barva na plochy vystavené silnému znečištění.

Popis

Účel použití

Pro vysoce čistitelné a proti znečištění odolné nátěry stěn a stropů na všech vnitřních plochách. Ideální pro místa, vystavená zvýšenému mechanickému namáhání, a která je nutné příležitostně čistit. I přes matný povrch se běžné domácí nečistoty snadno odstraňují. PremiumClean je odolný proti vodou rozpustným dezinfekčním prostředkům a hodí se zejména k použití v místnostech s vyššími hygienickými nároky, jako jsou nemocnice, domovy důchodců a lékařské praxe. Přednostní oblastí pro použití nátěrové hmoty PremiumClean jsou také obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, mateřské školy, úřady a soukromá bytová oblast, kde je důraz kladen na místa ohrožená znečištěním.

Vlastnosti

■ vodou ředitelná, ekologická barva bez zápachu
■ odolná vůči znečištění
■ vysoce čistitelná
■ neobsahuje aktivní látky proti tlení
■ difuzně otevřená
■ odolná vůči vodou rozpustným dezinfekčním a čistícím prostředkům 

Materiálová báze

Disperze plastu podle DIN 55945

Balení / velikosti nádob

■ Standardní zboží: 5 l, 12,5 l
■ ColorExpress: 2,5 l,10 l

Barevné odstíny

Bílá

Při odběru 100 litrů a více v jednom barevném odstínu a zakázce na přání je možné i tónované dodání ze závodu. PremiumClean je barva tónovatelná v systému ColorExpress strojově nebo podle všech běžných kolekcí barevných odstínů ve světlých a středních barevných tónech. U tmavých, případně intenzivních barevných odstínech je možné použít barvu PremiumColor. Aby bylo možné rozpoznat případné vady barevného tónování, zkontrolujte před zpracováním přesnost barevného odstínu. Na souvislých stěnách použijte jen barevné odstíny jednoho vyhotovení (šarže).

Stupeň lesku

Tupě matná (podle DIN EN 13 300). Při plochém úhlu pozorování může povrch vypadat leskleji.

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Otěr za mokra

Třída 1, odpovídá odolnosti proti oděru podle DIN 53778

Kontrastní poměr

Kryvost třídy 2, při vydatnosti 7 m˛/l, popř. 140 ml/m2

Maximální zrnitost

jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,34 g/cm3

Upozornění

Doporučení pro čištění:

Pro příležitostné čištění povrchu jsou vhodné běžné domácí vodou ředitelné a nezbarvené čistící prostředky, ve spojení s měkkou, čistou utěrkou z mikrovlákna. Před prvním čištěním je vhodné odzkoušet příslušný čistící prostředek na méně viditelném místě, zda se snáší s nátěrovým systémem. Dodržujte návody k dávkování čistících prostředků a nepoužívejte žádné výrobky, které způsobují oděr. U zbarveného výrobku může nastat podle odstínu a intenzity čištění lehký oděr pigmentu, viditelný na čistící utěrce.