Tenkovrstvá lazura na venkovní dřevěné konstrukce.

 

Tab

Účel použití

Na barevné nátěry i na ochranu rozměrově nestálých dřevěných konstrukčních součástí, jako dřevěných obkladů z prken, plotů, šindelů, balkónových zábradlí, bednění, pergol atd. Jako základní a pomocný nátěr na omezeně rozměrově stálé dřevěné součásti, jako dřevěné obklady na drážku a péro, okenice, vrata, hrázděné konstrukce apod. Jako základní nátěr na rozměrově stálé dřevěné konstrukční součásti, jako jsou okna a dveře.

Není určena na použití ve vnitřních prostorech. Nehodí se na dřevěné součásti, které jsou v kontaktu se zemí a které jsou staticky namáhány. Venkovní okna a dveře se mohou ošetřovat lazurou Capadur LasurGel ze všech stran.

Vlastnosti

 • gelovitá konzistence
 • tixotropní
 • snížená schopnost odkapávání
 • rozpouštědlo bez obsahu aromátů
 • tenkovrstvá
 • zachovává propustnost pórů, reguluje vlhkost
 • vysoký stupeň ochrany proti UV záření
 • snadné a příjemné zpracování
 • snadné obnovování nátěru
 • neodlupuje se
 • lze přetírat lazurovacími nátěry s obsahem rozpouštědel a vodorozpustnými lazurovacími nátěry

Materiálová báze

alkydová pryskyřice bez obsahu aromátů

Balení / velikosti nádob

1 a 2,5 l

Barevné odstíny

Pomocí stanic ColorExpress  lze vyrobit mnoho barevných odstínů kolekce 3D i různé barevné odstíny ostatních kolekcí.

Upozornění: Některé barevné odstíny lze používat ve vnějších prostorech jen omezeně. Příslušné informace je možné získat u prodejce.

Lazuru Capadur LazurGel „bezbarvou" používejte jen jako základní nátěr pod barevné nátěry na egalizaci nasákavosti dřevěného podkladu, jinak nebude zaručena dostatečná ochrana proti UV záření.

Stupeň lesku

Hedvábně matná. Lesk se může mírně lišit v závislosti na povrchu dřeva.

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Hustota

cca 0,85 g/cm3

Obsah pevných částic

cca 17 - 20 hmotnostních % podle pigmentace

 

 

 

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Nasákavé, rozměrově nestálé dřevěné konstrukční součásti. Lze použít i jako základní a pomocný nátěr na omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné součásti.

Podklad musí být čistý, nosný a zbavený odpuzujících látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit u listnatých druhů dřeva v průměru 12 % a u jehličnatých druhů dřeva v průměru 15 %. Je nutno dodržovat zásady konstrukční ochrany dřeva. Tyto zásady jsou předpokladem k trvalé ochraně dřeva pomocí nátěrových hmot.

Úprava podkladového materiálu

Nové dřevěné součásti
Hladký povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky.

Staré neošetřené dřevo
Zašedlý a zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé nosné dřevo a důkladně očistěte.

Natřené dřevo
Staré nátěry - laky a silnovrstvé lazury odstraňte až k nasákavému povrchu dřeva. Pevně držící tenkovrstvé lazury obruste, očistěte a zkontrolujte, jak se budou snášet s lazurou Capadur LasurGel.

Příprava materiálu

Materiál je připraven k použití.

Postup nanášení

Lazura Capadur LazurGel se může zpracovávat bez rozmíchání.

Lazura Capadur LazurGel se zpracovává natíráním.

Ředění

Neředí se!

Spotřeba

Natírání na hladký povrch dřeva: cca 80 - 100 ml/m2 na jeden nátěr podle nasákavosti podkladu.
Natírání na hrubý povrch dřeva (po pořezu pilou): cca 200 - 250 ml/m2 podle nasákavosti podkladu.

Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 5°C.
Vhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80 %.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude lazura za 12 hodin suchá a schopná přetírání. Nasákavost podkladového dřeva ovlivňuje vysychání a lesk. U druhů dřeva s obsahem různých jiných látek (např. dub) může dojít k prodloužení vysychání.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití ředidlem Capalac nebo náhražkou terpentýnu.