Vodorozpustný polyuretan – akrylový základní email na dřevo a na plochy opatřené základním nátěrem – do vnějších i vnitřních prostor.

 

Tab

Účel použití

Na pomocné nátěry s dostatečnou plnicí a rozlévací schopností na rozměrově stálé dřevěné konstrukční součásti, na kovové součásti natřené základním nátěrem, na zatmelené a obroušené plochy i na pevně držící staré nátěry a laky před následným nátěrem laky Capacryl PU – Gloss/Satin.

Vlastnosti

  • vodorozpustný
  • minimální zápach
  • snadné a jemné zpracování
  • vysoká krycí schopnost
  • lze dobře brousit
  • difúzní
  • dostatečná plnicí schopnost
  • dobrá přilnavost pro následné nátěry lakem
  • rychlé vysychání
  • vhodný pro nátěry dětského nábytku a hraček podle EN 71-3

Materiálová báze

Polyuretan – akrylová disperze

Balení / velikosti nádob

700 ml, 2,4 l a 9,6 l

Barevné odstíny

Bílý.

Další barevné odstíny lze natónovat systémem ColorExpress

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Hustota

Cca 1,45 g/cm3

 

 

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Rozměrově stálé dřevěné konstrukční součásti, kovy a tvrzené PVC, vše opatřeno základním nátěrem. Podklad musí být čistý, nosný, suchý a zbavený odpuzujících látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 %.

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné konstrukční součásti
Povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte  vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako například pryskyřice a smolníky. Ostré hrany zabruste. 

Železo, ocel
Železo a ocel upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskání) nebo ST 3 (strojní očištění) podle normy DIN EN ISO 12 944-4.

Zinek, tvrzené PVC
Omyjte amoniakálním smáčedlem a obruste brusným rounem.

Hliník, měď
Očistěte nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou a brusným rounem. 

Staré nátěry
Staré nátěry obruste nebo očistěte louhem. Nenosné staré nátěry odstraňte.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Skladba nátěru na různých podkladech

Podklad

Umístění

Základní nátěr

Pomocný nátěr

Krycí nátěr

Dřevo a stavební materiály na bázi dřeva

interiér

Capacryl Holz Isogrund 1)

Capacryl PU Vorlack 2)

Capacryl PU Gloss/ Satin 3)

Tvarově stálé dřevěné díly

exteriér

Capacryl Holz Isogrund

Ocel a železo

interiér

Capalac Allgrund

exteriér

2x Capalac Allgrund

Zinek

interiér/
exteriér

Capacryl základní nátěr

Hliník/ měď

interiér/
exteriér

Capacryl základní nátěr

Tvrzené PVC

interiér/
exteriér

Capacryl základní nátěr

Nosné staré nátěry

interiér/
exteriér

nutno vyzkoušet

1) Na dřevo s obsahem zabarvujících složek použijte vždy Capacryl Holz Isogrund, nebo Capalac Allgrund. Místa se suky natírejte 2x.

2) Pomocný nátěr nanášejte vždy v odstínu krycího nátěru. V případě tónování na strojích ColorExpress je vždy zvoleno tónování, které zaručí lépe kryjící nátěr, nemusí se ale zcela shodovat s barevným vzorníkem.

3) V případě hůře kryjících odstínů (oranžová, červená, apod.) doporučujeme krycí nátěr dvojnásobný

Ředění

V případě potřeby řeďte max. 5 - 15% pitné vody.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Lak Capacryl PU – Vorlack se může nanášet natíráním, válečkem nebo nástřikem.


Instrukce k nanášení nástřikem :
 

trysky

tlak při stříkání

tlak vzduchu

ředění

airless

0,0011 - 0,015"

200 b

-

max. 5 %

airmix  / aircoat

0,0011 - 0,015"

120 b

2,5 b

max. 5 %

nízkotlaké

1,8 - 2,2 mm

 -

cca 0,5 b

max. 5 %

vysokotlaké

2,0 - 2,5 mm

-

2 - 3 b

max. 5 %

Spotřeba

Cca 0,1 – 0,13 l/m2 na jeden nátěr.

Hodnoty spotřeby jsou orientační hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen předběžnými zkušebními nátěry.

Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu min. 8°C

Vysychání / doba vysychání

za teploty 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je zaschlý proti prachu po 1 – 2 hodinách, schopný přetírání po 10 – 12 hodinách, plně proschlý po 48 hodinách.

Čistění nářadí

Po použití vodou.