Vysoce kvalitní matný polyuretan-akrylový email, odolný poškrábání a úderům, do exteriéru i interiéru

 

Tab

Účel použití

Email Capacryl PU Matt je určený pro profesionální pomocné a krycí nátěry ve vnitřních prostorách na dřevěné konstrukční součásti opatřené základním nátěrem, na součásti z kovů a tvrzeného PVC, opatřené základním nátěrem.
Doporučení: matné povrchy jsou citlivé na poškrábání a otěr. Na více namáhaných plochách, zejména těch, které jsou vystaveny častým dotekům, zejména v budovách určených veřejnosti, doporučujeme použít Capacryl PU Gloss/ Satin.

Vlastnosti

  • ředitelný vodou
  • s minimálním zápachem
  • snadné zpracování
  • difúzní
  • vhodný pro nátěry dětského nábytku a hraček dle ČSN EN 71-3
  • odolný vůči domácím čistícím prostředkům

Materiálová báze

Polyuretan-akrylová disperze

Balení / velikosti nádob

350 ml, 700 ml, 2,4 l a 9,6 l

Barevné odstíny

Bílý

Capacryl PU Matt lze tónovat v systému ColorExpress  v široké škále barevných odstínů. U tmavých a intenzivních odstínů může docházet k přechodnému otěru pigmentů. U hůře kryjících odstínů, jako je červená, oranžová, žlutá, doporučujeme základní nátěr v odpovídajícím barevném odstínu. Vhodný barevný odstín v základních nátěrech Capacryl Haftprimer a Capacryl PU Vorlack lze natónovat pomocí tónovací technologie Color Express.

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Technická data

Odolnost čištění za mokra třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (< 5 µm při 200 cyklech)

Hustota

1,1 - 1,3 g/cm3

Upozornění

neobsahuje olovo, kadmium, chrom  VI

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Interiér 4

Interiér 5

+

+

+

-

-

(+) vhodné / (o) podmíněné vhodné / (-) nevhodné

 

 

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Dřevěné konstrukční součásti, součásti z kovů a tvrzeného PVC, opatřené základním nátěrem, minerální podklady a interiérové barvy opatřené základním nátěrem. Podklad musí být čistý, nosný, suchý a zbavený odpuzujících látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 %.

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné konstrukční součásti
Povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako například pryskyřice a smolníky. V případě potřeby použijte izolační základní nátěr.

Železo, ocel
Železo a ocel upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskání) nebo ST 3 (strojní očištění) podle normy ČSN EN ISO 12 944-4 a opatřete protikorozním základním nátěrem.

Zinek, tvrzené PVC
Omyjte amoniakálním smáčedlem a obruste brusným rounem  a opatřete adhezním nátěrem.

Hliník, měď
Očistěte nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou a brusným rounem a opatřete vhodným základním nátěrem.

Staré nátěry
Staré nátěry obruste nebo očistěte louhem.  Nenosné staré nátěry odstraňte.

Minerální podklady
Minerální podklady opatřete penetrační nátěrem Caparol Tiefgrund LF nebo Caparol Grundier Konzentrat

Nosné interiérové nátěry

Aplikujte nátěr Caparol Grundier Konzentrat.

Příprava materiálu

Capacryl PU Gloss před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Capacryl PU Gloss lze nanášet  štětcem, válečkem nebo stříkacími přístroji.

Instrukce k nanášení nástřikem:

 

Tryska

Tlak při stříkání

Tlak vzduchu

Ředění

Airless

0,011"-0,015"

200 bar

-

max. 5%

Airmix/aircoat

0,011"-0,015"

120 bar

2,5 bar

max. 5%

Nízkotlaké

1,8 – 2,2 mm

-

cca 0,5 bar

 max. 15%

Vysokotlaké

2,0 – 2,5 mm

-

2 – 3 bar

 max. 15%

Ředění

Pro nástřik zřeďte dle potřeby  max. 5 -10 % pitnou vodou.

Spotřeba

Cca 100 – 120 ml/m2 na jeden nátěr

Hodnoty spotřeby jsou orientační hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen předběžnými zkušebními nátěry.

Podmínky při zpracování

Spodní hranice teploty pro zpracování:
+8o C pro okolní vzduch a podklad

Vysychání / doba vysychání

Barva je na povrchu zaschlá proti prachu za 1 – 2 hodiny při teplotě 20o C a relativní vlhkosti vzduchu 65%, schopná přetírání po 10 – 12 hodinách. Zcela zaschlá po 48 hodinách. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čistění nářadí

Vyčistěte přístroje ihned po použití vodou.

Upozornění

Podklad

Umístění

Základní nátěr

Pomocný nátěr 2)

Krycí nátěr

Dřevo a stavební materiály na bázi dřeva

Interiér

Capacryl Holz Isogrund 1)

Capacryl PU Vorlack

1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Tvarově stálé díly

Exteriér

Capacryl Holz Isogrund

Capacryl PU Vorlack

1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Ocel a železo

Interiér

Exteriér

Capalac Allgrund

2x Capalac Allgrund

Capacryl PU Vorlack

1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Zinek

Interiér/exteriér

Capacryl základní nátěr

Capacryl PU Vorlack

1 – 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Hliník/měď

Interiér/exteriér

Capacryl základní nátěr

Capacryl PU Vorlack

1 – 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Tvrzené PVC

Interiér/exteriér

Capacryl základní nátěr

Capacryl PU Vorlack

1 – 2x Capacryl PU Gloss/Satin

Nosné staré nátěry

Interiér/exteriér

Nutno vyzkoušet

Capacryl PU Vorlack

1 – 2x Capacryl PU Gloss/Satin

1) Na dřevo s obsahem zabarvujících složek použijte vždy Capalac Allgrund. Místa se suky
    natírejte 2x.

2) Pomocný nátěr nanášejte vždy v odstínu krycího nátěru. V případě tónování na strojích
    ColorExpress je vždy zvoleno tónování, které zaručí lépe kryjící nátěr, nemusí se ale zcela   
    shodovat s barevným vzorníkem.

Zkouška odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům

Produkt

Koncentrace

Účinná skupina látek

Amocid®

5 % roztok

Fenoly

Chloramin T trihydrát

2,5 % roztok

Organická chlorová sloučenina

Dismozon® pur

4 % roztok

Per – sloučenina

Incidur® sprej

Neředěný roztok

Alkoholy

Buraton® 10F

1 % roztok

Aldehydy

Microbac® forte

2,5 % roztok

Aminy

 

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona. Přesto dodržujte běžná  hygienická opatření při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním  listě.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 130 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 110 g/l VOC

Prohlášení o obsažených látkách

Polyuretan/ akrylová pryskyřice, titanová běloba, pigmenty, minerální plniva, voda, glykol, glykoleter, aditiva, konzervační prostředky.